Existence osady ležící na okraji staré sídelní oblasti se předpokládá již v polovině 13. století. Výklad názvu obce vychází ze staročeského výrazu pro skalku či malý kámen, v německých textech se objevuje jako Kamnich. Kamnich má oporu v konkrétním pojmenování zdejšího hradu v r. 1319 –„munitio Kamnik“. První zprávu o Kamýku obsahuje listina Jana Lucemburského z 10. ledna 1319. Krátce předtím Jindřich z Pokratic znovu vystavěl hrad Kamýk a náhradou za vynaložené prostředky mu král dává hrad v manství spolu se vsí Žalhostice. Jindřichovi potomci se psali Kamýkové z Pokratic.

V držení hradu a vesnice se vystřídala řada majitelů. Potomci Jindřicha jsou připomínáni jako královi Leníci do 2. pol.14. stol. Poté statek vyplenil císař Karel IV. a přenechal jej Zajícům z Házmburku. Za zmínku stojí majitelka Sylvie Kateřina hraběnka z Carett a Millesima, které Kamýk připadl po smrti jejího manžela Heřmana Černína z Chudenic r. 1651 a která spojila kamýcký statek s panstvím Lovosice. Vdala se podruhé za Viléma markhraběte z Báden- Bádenu. Je také zakladatelkou kaple sv. Jana Křtitele, která se nachází nedaleko nad obcí.

V Kamýku fungoval i pivovar, první zprávu o něm zachycuje zápis z Desek zemských r. 1543. V mezivá­lečném období však zanikl a nebyl obnoven.

Hrad Kamýk na kamenné vyvýšenině sloužil jako strážní hrad nad labskou obchodní cestou. Poměrně dlouhou dobu měl vojenský i obytný význam. Kolem poloviny 16. století však začíná chátrat a pustnout. Počátkem 19. století je zachvácen požáry a v 60.letech 19.stol je tvrz zbořena. K dnešní zřícenině hradu, jehož půdorys téměř pokryl využitelnou plochu temene čedičového skalního ostrohu vede turistická značka a je dominantou obce.

pohled na Kamýk od Smetanovy síně

pohled na Kamýk od Smetanovy síně

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 33.479’, E 14° 4.654’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz