Na sever od vsi Kamýk, na úpatí vrchu Plešivce, mezi letitými památnými duby, stávala od roku 1551 dvoulodní kaple svatého Jana Křtitele. Původní kaple byla zničena r.1660 za třicetileté války. Na jejím místě byla vystavěna nová, šestiboká centrála s kupolí a lucernou na vrcholu, kterou nechala vystavět Sylvie Kateřina, markraběnka z Bádenu, majitelka panství Lovosice- Kamýk. Kaple nese italské architektonické prvky, autor projektu však není znám.Je půdorysu pravidelného šestihranu s dvěma pořadími oken (spodní pravoúhlá, horní kulatá).

Z Lovosic vycházely pravidelné poutě, zahajované bohoslužbou v tamním farním kostele o šesté hodině ranní. Při poutích kaple nepostačovala návalu poutníků, kteří naslouchali kázání z venkovní kazatelny umístěné u severozápadního rohu stavby. Kaple byla opravena roku 1777, poutě přečkaly i josefínské reformy. Udržovala se tradice dvojjazyčného kázání (německé a české) až do 19. století. Převažovala německá národnost účastníků procesí, přesto se tradice dle možností udržovala.

Poutě ustaly po vzniku nové státní hranice r. 1938, po 2.světové válce nebyly ve významném rozsahu obnoveny.

Údajně zde byl pohřben Vilém Kamýcký ze Lstiboře, který zemřel roku 1551, kdy byla původní kaple vystavěna. Je ale možné, že našel poslední místo odpočinku v kostele sv. Mikuláše ve Velkých Žernosekách, kde se také nachází jeho náhrobek.

Zakladatelka kaple Sylvie Kateřina je pohřbena v kapli sv. Zikmunda v chrámu sv. Víta v Praze. Do dnešní doby se zachoval její náhrobek z bílého mramoru s latinským nápisem a znakem.

Kaple

Kaple

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 33.81’, E 14° 5.146’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz