Vrch Plešivec, dříve též Ledový vrch, lidově zvaný Jordán, je z větší části lesnatý kužel, nacházející se 5 km severozápadně od Litoměřic a spadající do soustavy chráněných území Natura 2000. Vrchol dosahuje výšky 509 m.n.m. Je tvořen čedičovou horninou, na povrchu zvětralou, s rozsáhlými balvanitými sutěmi. Suťová pole pokrývají JZ, Z, SV svahy i samotný vrchol. Sutě jsou bez vegetace, jen ojediněle se na jejich stabilizaci podílejí věkovité lípy. V sutích na úpatí Z a SZ svahu jsou vytvořeny ledové jámy (starší název) – dutiny (ohraničené čedič. balvany), v nichž se udržuje led a sníh do pozdního jara až léta. V dutinách suti se hromadí těžký studený vzduch, který vlivem utěsnění slehlými zvětralinami v dolní vanovité části suti nemůže proudit. Pod vrcholem se nachází tzv. Ledová studánka se stálou teplotou vody 5 až 7 °C. Za zmínku stojí i fauna, zejména dravci, sovy a z hmyzu výskyt chladnomilného střevlíka (Pterostichus negligens).

Za pozornost navíc stojí nejen památné duby, u Kaple sv. Jana Křtitele na západním úpatí Plešivce, ale i rozhled do širokého okolí, např. na zříceninu Kamýku, Labe a Lovosice, za nimi na zříceninu Hazmburku a vpravo Košťálova.

Plešivec

Plešivec

Plešivec

Plešivec

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 33.746’, E 14° 5.167’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz