Nacházíte se pod vedlejším vrcholem Šeráku, který se jmenuje Šumný a má nadmořskou výšku 1073 m. Samotný vrchol Šumného tvoří tzv. „mrazový srub“, což je rozvrásněná skála vzniklá intenzívním mrazovým zvětráváním – pozůstatek doby ledové. Skalisko na Šumném je ale zvláštní i svým geologickým složením. Tvoří jej vápenato-silikátová hornina, která se nepřímo zasloužila o založení nejmenší Přírodní rezervace v CHKO Jeseníky, s názvem Šumárník. Protože skála obsahuje vápník, mohou zde růst vápnomilné druhy rostlin, které se jinde v širém okolí, kde jsou jen nevápnité, kyselé silikátové horniny, nevyskytují. Mezi ně patří chráněný a celostátně ohrožený lomikámen vždyživý, který se v Hrubém Jeseníku vyskytuje jen na čtyřech lokalitách.

Lomikámen vždyživý

Zajímavé je, že jako významná botanická lokalita byl Šumárník objeven až v polovině minulého století, přestože rostliny v Jeseníkách byly zkoumány již dávno předtím. Rezervace, která zde byla vyhlášena roku 1998 na ploše 0,86 ha, zahrnuje skalní mrazový srub a jeho okolí. Na malém území zde roste 220 rostlinných druhů, z toho 9 ohrožených. Toto bohatství druhů je dáno hlavně obsahem vápníku, ale také polohou skály na závětrné straně. Z živočichů zde nalezneme sýkoru lužní, krutihlava obecného, sluku lesní aj.

Sluka lesní (autor: Ronald SI)

Dnes je skála Šumárníku zdaleka viditelná, ale ještě před třiceti lety byla zčásti schovaná ve smrkové bučině. Vlivem imisí les v okolí skály zahynul a nyní je postupně obnovován. Ze Šumárníku jsou daleké výhledy na město Jeseník a Sokolský hřbet.

Šumárník patří do seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000.

Ochrana přírody

Turisté mají právo procházet se po značených turistických stezkách, které nejsou lemovány hromadami odpadků, přestože jsou využívány řadou dalších turistů…

V.Novotný u zastavení Přírodní rezervace Šumárník

Dnes již bývalá terénní stanice CHKO Jeseníky.
Byla zbourána a nahrazena u novou chatkou pro myslivce

24.03.2024

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 11.275’, E 17° 7.695’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz