Základní informace

Jedná se o pramennou oblast Srního potoka, která se nachází v prostoru hlavního evropského rozvodí Odra – Dunaj s odtokem vod do řeky Bečvy. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1989 na rozloze 7,18 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany jsou společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště chráněných druhů rostlin.

Živá příroda

Přírodní památka leží v asymetrickém údolí s rozdílnými svahovými podmínkami. Na loukách se vyskytují rostliny vázané na mizející podmáčená stanoviště. Kromě běžných druhů zde kvete prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii), ohrožený mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) a také silně ohrožený hladýš pruský (Laserpitium prutenicum). Zajímavá je přítomnost karpatského endemitu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) a kýchavice bílé Lobelovy (Veratrum album subsp. lobelianum). Na vyvýšeninách na levém břehu Srního potoka nalezneme semixerotermní vegetaci s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), omanem vrbolistým (Inula salicina), pupavou bezlodyžnou (Carlina acaulis), zeměžlučí lékařskou (Centaurium erythraea) a hořcem brvitým (Gentianopsis ciliata). Louky podél potoka lemují fragmenty porostů s vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou jívou (Salix caprea) a vrbou nachovou (Salix purpurea).

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis

Gladiolus imbricatus

Gladiolus imbricatus

Domorazské louky

Domorazské louky

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 30.912’, E 18° 0.63’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz