Základní informace

Jedná se o plochou nivu Heraltického potoka. Na místech bývalých rybníků jsou dnes pravidelně zaplavované mokřadní louky. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1991 na rozloze 14,39 ha.

Předmět ochrany

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

Živá příroda

V jarním aspektu vyniká orsej jarní (Ficaria bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea) a dymnivka dutá (Corydalis cava). Dalšími charakteristickými druhy zdejších porostů jsou např. ostřice ostrá (Carex acutiformis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), zblochan vodní (Glyceria maxima), chmel otáčivý (Humulus lupulus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris) a další. V malých tůňkách se úspěšně rozmnožují obojživelníci, např. čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) a rosnička zelená (Hyla arborea). Vlhké louky s hustou vegetací obývá ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). Na území přírodní památky hnízdí několik párů motáka pochopa (Circus aeruginosus), ostříž lesní (Falco subbuteo), chřástal polní (Crex crex) a chřástal kropenatý (Porzana porzana). Rákosinové porosty obývají čtyři druhy rákosníků (Acrocephalus sp.), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka zelená (Locustella naevia) a strnad rákosní (Emberiza schoeniclus). Byl zde zaznamenán hýl rudý (Carpodacus erythrinus).

Ficaria bulbifera

Ficaria bulbifera

Triturus cristatus

Triturus cristatus

Heraltický potok

Heraltický potok

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 58.354’, E 17° 47.533’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz