Základní informace

Přírodní památku tvoří starý smíšený les s převahou borovice lesní, na kterých hnízdí několik desítek volavek popelavých (Ardea cinerea). Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1990 na rozloze 4,93 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je kolonie volavky popelavé (Ardea cinerea), která je na severní Moravě vzácná a ve výběru charakteru hnízdní lokality ojedinělá.

Živá příroda

Ve starém smíšeném lese převládá borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí smrku ztepilého (Picea abies), dubu letního (Quercus robur), buku lesního (Fagus sylvatica) a modřínu opadavého (Larix decidua). Keřové patro tvoří převážně bez černý (Sambucus nigra), dále bez červený (Sambucus racemosa) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Borovice mají na lokalitě poměrně dobrý vzrůst. Díky zachování ucelené skupiny o výměře více než 1,5 ha byly vytvořeny podmínky k založení velké a životaschopné kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea). Mimo zmiňovaných volavek zde hnízdí jeden pár krkavce velkého (Corvus corax) Lokalita je ohrožena potenciálním postupným rozpadem dosavadního hnízdiště prosycháním korun borovic nebo usycháním jednotlivých stromů v důsledku změny chemismu, případně větrným náporem od západu. Z tohoto směru není hnízdiště chráněno, protože musely být odstraněny nevhodně vysazené smrky. Ty podlehly nepříznivým klimatickým podmínkám, čímž následně vznikla velká mezera, která narušila ucelenost komplexu. Všechny lesnické zásahy je nutno podřizovat hlavnímu motivu ochrany – tj. hnízdění volavek.

Ardea cinerea

Ardea cinerea

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Hranečník

Hranečník

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 59.124’, E 18° 9.94’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz