Základní informace

Jedná se o mokřad napájený bezejmenným přítokem Černého potoka se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na který na severovýchodní straně navazuje rašeliniště. Lokalita se nachází v nivě řeky Morávky 2 km východně od města Frýdek – Místek. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1992 na rozloze 9,82 ha.

Předmět ochrany

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště. Území je domovem velkého množství vodních druhů hmyzu a obojživelníků.

Rostlinstvo

V centrální části území převládá podmáčený lesní porost s olší lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V jezírku a jeho bezprostředním okolí se vyskytuje šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), z. jednoduchý (S. emersum), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), v mělčinách najdeme bahničku mokřadní (Eleocharis palustris), přesličku poříční (Equisetum fluviatile), s. klubkatou (J. conglomeratus) a s. rozkladitou (J. effusus). Na březích převládají ostřice obecná (Carex nigra), o. prosová (C. panicea), o. prodloužená (C. elongata) a o. šedavá (C. canescens). Na některých místech roste bezkolenec modrý (Molinia coerulea) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Proti zpomalení procesu zazemňování a ke zvýšení oslunění litorálu jsou opakovaně prováděny probírky porostů. Z centrální tůně byla odstraněna skládka komunálního odpadu a pro udržení vody v území byly zřízeny zemní hrázky.

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Eriophorum angustifolium

Eriophorum angustifolium

Kamenec

Kamenec

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.504’, E 18° 23.431’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz