Základní informace

Jedná se o mokřad napájený bezejmenným přítokem Černého potoka se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na který na severovýchodní straně navazuje rašeliniště. Lokalita se nachází v nivě řeky Morávky 2 km východně od města Frýdek – Místek. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1992 na rozloze 9,82 ha.

Předmět ochrany

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště. Území je domovem velkého množství vodních druhů hmyzu a obojživelníků.

Živočichové

Území je jedním z mála útočišť vodních druhů hmyzu a obratlovců v okrese Frýdek-Místek. Dosavadní výzkumy zjistily 26 druhů vážek, mezi vzácné druhy patří například šídlo luční (Brachytron pratense) nebo vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), a 193 druhů brouků. Kamenec je jednou ze dvou recentních lokalit drabčíka Acylophorus glaberrimus na Moravě. Tůně poskytují vhodné podmínky pro rozmnožování obojživelníků. Byli zde zaznamenáni: čolek obecný (Triturus vulgaris) a kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). Z žab se zde rozmnožují ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a vodní druhy skokanů. V olšinách hnízdí ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Průzkum drobných zemních savců prokázal mj. výskyt myšice temnopásé (Apodemus agrarius), rejska obecného (Sorex araneus), rejska malého (Sorex minutus) a rejsce vodního (Neomys fodiens).

Rana temporaria

Rana temporaria

Vodní skokani

Vodní skokani

Kamenec

Kamenec

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.642’, E 18° 23.538’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz