Základní informace

Přírodní památku tvoří kamenné varhany, které najdeme v bývalém lomu. Tento neobvyklý kamenný útvar byl vytvořen lomem v proudu lávy z Venušiny sopky. Prostor bývalého lomu je z části zarostlý dřevinami. Na odkrytých místech je dobře viditelná sloupcová odlučnost těženého olivinického čediče. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1997 na rozloze 1,22 ha.

Předmět ochrany

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu.

Geologie

Lokalita je pozoruhodná zejména dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností, charakteristickou pro čedičové horniny. Sloupce o průměru několika decimetrů mají šestihranný, vzácněji pětihranný průřez. V některých partiích se projevuje výrazná lavicovitá odlučnost, kolmá ke sloupcovité. Ve zvětrávací zóně při povrchu pak dochází k rozpadu horniny za vzniku kulovitých balvanů. Vzácnější formou je tzv. bobovitý čedič, jeho kuličky dosahují jen centimetrových rozměrů. Petrograficky je zdejší hornina nefelinický bazanit s přechody k olivinickému nefelinitu popř. limburgitu. Okem lze rozeznat drobné vyrostlice olivínu, někdy také augitu a magnetitu. Radiometricky určené stáří horniny činí 1,8 milionu let a odpovídá spodnímu pleistocénu. Opuštěný lom zarůstá pionýrskými dřevinami, jako je bříza bělokorá (Betula pendula) a vrba jíva (Salix caprea), hojný je modřín opadavý (Larix decidua). Pro zachování geologického profilu jsou dřeviny redukovány.

Lávový proud

Lávový proud

Lávový proud u Meziny

Lávový proud u Meziny

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 57.404’, E 17° 29.251’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz