Základní informace

Bludné balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety. Liptáňský bludný balvan byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1966.

Předmět ochrany

Největší bludný balvan nalezený na Osoblažsku. Na současné stanoviště byl přemístěn začátkem šedesátých let 20. století a doplněn dvěma menšími balvany.

Geologie

V případě Liptáňského bludného balvanu se jedná o porfyrický jemnozrnný granit (žulu) pocházející s největší pravděpodobností z masivů jižního Švédska, z doby před 900 až 1000 miliony let. Se svými rozměry 220×130×120 cm a hmotností asi 4 700 kg jedním z největších balvanů v České republice. Barva horniny je hnědě růžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi o velikosti 2 až 7 mm, které tvoří šedorůžové a bělavé živce draselné, plagioklas a nahnědle šedý křemen. V základní jemnozrnné hmotě jsou kromě výše uvedených minerálů biotit a magnetit. V okolí Liptaňského bludného balvanu nalezneme množství dalších, avšak o poznání menších bludných balvanů, které sem rovněž dovlekl kontinentální ledovec. Za dalším bludným balvanem bychom se museli vydat na Malý kopec mezi obcemi Vysoká a Dívčí Hrad na jižním břehu říčky Osoblaha.

Liptáňský bludný balvan

Liptáňský bludný balvan

Liptáňský bludný balvan

Liptáňský bludný balvan

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 12.834’, E 17° 35.882’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz