Základní informace

Jedná se o paleontologickou lokalitu tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů a trilobitů. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1966, následně v roce 2001 přehlášená, na rozloze 858 m2.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je v podstatě jediná lokalita uhelného vápence v kulmském vývoji Nízkého Jeseníku. Ve vápenci jsou hojné příznivě zachovalé (nemetamorfované) makrofosilie, zejména korály, lilijice, goniatiti zejména Gigantoproductus gigantem.

Geologie

Při geologickém mapování, prováděném počátkem šedesátých let, byly zdejší geologické poměry ověřovány kopanou rýhou o délce 53 metry, z níž dnes zůstal viditelný zhruba desetimetrový úsek s výchozy hornin na ploše zhruba 2×0,5 metru. Vápence vytvářejí čočkovité polohy o mocnosti do půl metru a délce až několika desítek metrů v převážně pelitickém vývoji kulmské flyšové sedimentace. Jsou to tzv. olistolity – velké bloky příbřežních vápenců, které se odlomily a sesuvem sklouzly do hlubších částí bazénu. Tam sedimentoval převážně jílovitý materiál, který tyto kry obklopil. Vápence jsou tmavě šedé, místy jílovité, protkávané sítí bílých kalcitických žilek. Makrofosílie jsou hojné ve vápencích, v menší míře také v okolních břidlicích. Ve vápencích výrazně převládají články lilijic a úlomky korálů. Identifikováni byli též hlavonožci (zejména z čeledi Goniatitidae) a ramenonožci (r. Gigantoproductus), dále foraminifery, mechovky a gastropodi. Z korálů se podařilo určit druhy Dibunophyllum, Heterophyllia sp., Lithostrotion cf. proliferum aj.

Oblík 1

Oblík 1

Oblík 2

Oblík 2

Oblík 3

Oblík 3

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 14.95’, E 17° 37.773’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz