Základní informace

Jedná se o geologický fenomén, který byl odkryt při zemních pracích, při hloubení zářezu pro místní komunikaci mezi Kojetínem a Straníkem. Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1997 na rozloze 0,23 ha.

Předmět ochrany

Motiv ochrany je geologický. Jde o zachování lokality jednoho z druhů podmořské sopečné činnosti v období spodní křídy. Vznikl zde tzv. „pikritický mandlovec“. Bývalý lom po obou stranách silnice odkrývá těleso podmořského výlevu těšinitových láv. Těšinity jsou alkalické ultrabazické magmatity s velmi variabilním mineralogickým i chemickým složením. Zdejší lávy se řadí k porfyrickým pikritům, které se vyznačují převahou augitu, vysokým obsahem olivínu a minimem živců.

Živá příroda

Výstupy skal osidlují iniciální stadia skalní vegetace a společenstva primitivních půd – mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), tařice kališní (Alyssum alyssoides), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia). Na hlubších půdách jsou vyvinuty travinobylinné lemy s teplomilnými druhy, např. chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), klinopád obecný (Clinopodium vulgare).

Pikritové mandlovce 1

Pikritové mandlovce 1

Pikritové mandlovce 2

Pikritové mandlovce 2

Pikritové mandlovce 3

Pikritové mandlovce 3

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 33.525’, E 17° 59.077’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz