Základní informace

Přírodní památka Razovské tufity leží na břehu přehrady Slezská Harta. Zdejší tufity vznikly sopečnou činností nedaleké vyhaslé sopky Velký Roudný (nejzachovalejší stratovulkán na Moravě). Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1997 na rozloze 10,44 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany opuštěný tufitový lom poskytující již od středověku stavební materiál pro historické budovy v širokém okolí.

Živá příroda

V lomu a jeho těsném okolí se uchytil především modřín opadavý (Larix decidua) a autochtonní listnáče. Většina plochy mělkého lomu je dnes zarostlá travinnými společenstvy. Podobně jako na Uhlířském vrchu zde vznikly těžbou a obnažením pyroklastik výhřevné bazické biotopy, na kterých najdeme teplomilné druhy rostlin, které nikde v okolí nerostou. Většina teplomilnějších druhů je soustředěna na vystupujících lavicích tufitů a na obnažených místech. Zdejší populace rmenu barvířského (Cota tinctoria) je mnohem bohatší než na Velkém Roudném, početná je také populace hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianorum). Daleko mimo svůj areál tady rostou kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) a strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica). Pro zachování obnažených výchozů tufitů a pro stabilizaci populací subtermofilních druhů jsou postupně redukovány náletové dřeviny a selektivně koseny některé plochy.

Dianthus carthusianorum

Dianthus carthusianorum

Razovské tufity

Razovské tufity

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 54.812’, E 17° 31.463’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz