Základní informace

Bludné balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety. Rovninské balvany byly vyhlášeny přírodní památkou v roce 1964.

Předmět ochrany

Bludné balvany instalované v parku na výstavišti na Černé louce v Ostravě.

Geologie

Skupina bludných balvanů je charakteristickým vzorkem velkých eratických bloků, transportovaných pevninským ledovcem. Byly objeveny při těžbě písků v Hlučíně-Rovninách (odtud pochází jejich název) v roce 1958 dr. V. Tilíkem a po uzavření a rekultivaci pískovny v první polovině šedesátých let byly balvany převezeny do Ostravy. Ze skupiny deseti balvanů je většina tvořena žulou s růžovými až rudě červenými draselnými živci, které vytvářejí zpravidla 1 – 2 cm velké vyrostlice. Základní hmota, ponejvíce hrubě zrnitá, obsahuje kromě draselného živce plagioklas, křemen, biotit a akcesorické minerály. Dva balvany jsou tvořeny migmatickou horninou odlišného charakteru. Větší z nich je složen z partií granitoidního charakteru s velkými vyrostlicemi růžových živců, menší je tvořen jemnozrnnou horninou s provrásněným páskováním růžové a nazelenale šedé barvy. K rozměrově menším patří dva balvany, tvořené světle šedým jemnozrnným kvarcitem. Všechny balvany jsou povrchově dosti zvětralé.

Rovninské balvany 1

Rovninské balvany 1

Rovninské balvany 2

Rovninské balvany 2

Rovninské balvany 3

Rovninské balvany 3

Eva Mertová u zastavení PP Rovninské balvany

Máte chybu ve jméně objevitele balvanů - jedná se o V. Kroutilíka.

17.06.2020

Eva Mertová u zastavení PP Rovninské balvany

Máte chybu ve jméně objevitele balvanů - jedná se o V. Kroutilíka.

17.06.2020

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 49.989’, E 18° 17.657’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz