Základní informace

Důvodem ochrany jsou rozptýlené louky a fragmenty lužních porostů v široké nivě Sedlnice, propojené víceméně souvislými břehovými porosty, jejichž druhová skladba odpovídá stanovišti. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1988 a přehlášena v roce 2006, nyní se nachází na rozloze 16 ha.

Předmět ochrany

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis).

Sněženky v zámeckém parku

Jednou z částí zmiňované přírodní památky je i zámecký park poblíž centra obce, který je oblíbeným odpočinkovým místem vyhledávaných zejména v předjaří, díky „kobercům“ sněženek. České pojmenování „sněženka podsněžník“ vystihuje to, že rostlina kvete ještě ve sněhu. Tato drobná a všemi obdivovaná květinka je jedovatá, patří mezi jednoděložné rostliny a po opylení tvoří tobolku se třemi semínky, na jejichž konci je olejnatá částečka chutnající mravencům, kteří pak semena roznášejí. Většinou se však rozmnožuje vegetativně, z mateřské cibulky a právě proto je tato podzemní část rostliny chráněna a nesmí se vykopávat. Stejně tak nešetrné trhání, poškozující cibulku má za následek uhynutí rostliny.

Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

Fara v Sedlnici

Fara v Sedlnici

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 39.675’, E 18° 5.137’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz