Základní informace

Lokalita je fragmentem regulovaného, původně přirozeně meandrujícího toku Lučiny se zachovanými zbytky měkkého luhu v břehovém porostu. V širším okolí se jedná o unikátní mokřad, který je významným útočištěm pro chráněné druhy obojživelníků a plazů včetně druhů kriticky ohrožených. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 2002, nyní se nachází na rozloze 1,42 ha.

Předmět ochrany

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

Živá příroda

Na nevelkém území zde žijí čolek obecný (Triturus vulgaris), horský (Triturus alpestris) i velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), krátkonohý (Rana lessonae) a zelený (Rana esculenta), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z ptáků, kteří do území zalétají, zaslouží pozornost zejména ledňáček říční (Alcedo atthis) a volavka popelavá (Ardea cinerea).

Bufo bufo

Bufo bufo

Rana temporaria

Rana temporaria

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 44.886’, E 18° 26.166’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz