Základní informace

Jedná se o bývalý galenitový důl, který je přibližně od poloviny 17. století opuštěný a postupně zatopený. Takto vzniklo unikátní jezírko bohaté na vodní a bahenní rostlinstvo. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1990, nyní se nachází na rozloze 0,22 ha.

Předmět ochrany

Útočiště vodní a mokřadní fauny i flóry v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

Živá příroda

Vzhledem k tomu, že se jedná o zatopenou šachtu, nemá jezírko povrchový přítok ani odtok, zatopená plocha činí asi 500 m2. Dvě třetiny plochy zaujímají místa s hloubkou do 1,5 m, zbytek tvoří vlastní šachta. Okraje vodní plochy jsou porostlé vrbou jívou (Salix caprea), vodními a bahenními rostlinami – šípatkou střelolistou (Sagittaria sagittifolia), orobincem širolistým (Typha latifolia) a kosatcem žlutým (Iris pseudacorus). Ohrožené druhy ďáblík bahenní (Calla palustris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) sem byly vysazeny v 90. letech minulého století. V jezírku žije početná populace kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus), který zde má optimální podmínky. Vodní plocha je domovem řady obojživelníků. Patří mezi ně silně ohrožené druhy čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris). Dále zde žije ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Biotop osídlují i plazi – silně ohrožené druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis) a ohrožený druh užovka obojková (Natrix natrix).

Menyanthes trifoliata

Menyanthes trifoliata

Bufo bufo

Bufo bufo

Stříbrné jezírko

Stříbrné jezírko

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.955’, E 17° 52.106’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz