Základní informace

Uhlířský vrch je vyhaslá sopka (671,7 m n. m.) na jihozápadním okraji města Bruntálu. Těsně pod vrcholem kopce byly v druhé polovině 19. století založeny lomy na tufy, které během století splynuly v rozsáhlý odkryv. Přírodní památka, která zahrnuje nejbližší okolí odkryvu, byla vyhlášena v roce 1966 a nyní se nachází na rozloze 3,70 ha.

Předmět ochrany

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

Geologie

Jedná se o jednu z nejmladších vyhaslých sopek na našem území. Uhlířský vrch je pozůstatkem denudačními procesy značně zhlazeného stratovulkánu. Průzkumem byly zjištěny nejméně dvě fáze explozivní a výlevné činnosti sopky. Na povrchu terénu jsou odkryty pouze produkty mladší fáze. Čedičové horniny v temenní oblasti vrchu jsou nejspíše lávovou a zčásti i žilnou výplní střední nebo spodní části kráteru, který byl obklopen prstencovitým valem vulkanoklastik. Lomové stěny s celkovou výškou kolem 30 m umožňují studium stavby vulkanoklastických uloženin – tufů – v téměř celé zachované mocnosti. Aktivita sopky spadá do období spodního pleistocénu, radiometricky bylo stáří čedičové horniny určeno zhruba na 1,9 miliónu let.

Uhlířský vrch 1

Uhlířský vrch 1

Uhlířský vrch 2

Uhlířský vrch 2

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 58.353’, E 17° 26.408’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz