Základní informace

Území se rozkládá západně od Klokočůvku, v údolí na levém břehu Odry. Na odkryvech je možno sledovat soubory s přímými, šikmými, překocenými, ležatými i ponořenými vrásami, v rozměrech decimetrů až metrů. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1998, nyní se nachází na rozloze 1,24 ha.

Předmět ochrany

Přírodní památka je charakteristickou ukázkou vrásové stavby kulmských hornin v oblasti Nízkého Jeseníku.

Geologie

Jde o součást hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu, které je tvořeno převážně drobami, podřízeně siltovci a jílovitými břidlicemi. Souvrství je postiženo vrásovými deformacemi několika řádů. Na odkryvech je možno sledovat soubory s přímými, šikmými, překocenými, ležatými i ponořenými vrásami, v rozměrech decimetrů až metrů. Intenzita vrásových deformací souvisí s mocností jednotlivých vrstev. V západní části odkryvu jsou vyvinuty mohutnější rytmy s lavicemi drob přes metr mocnými. Ty jsou uloženy téměř horizontálně. Směrem k východu klesá mocnost jednotlivých vrstev i rytmů, provrásnění se stává detailnějším, v centrální části defilé lze hovořit až o vrásách disharmonických. Ve východní části se intenzita vrásových deformací opět poněkud zklidňuje. V jednom z antiklinálních ohybů se vytvořila malá jeskyně. Kromě vrásových deformací umožňují výchozy studium celého souboru strukturních prvků (puklinatost, dílčí zlomové struktury, kliváž aj.). Souvislé skalní defilé lze sledovat v délce zhruba 200 m. Pro jeho zpřístupnění se odstraňují náletové dřeviny.

Vrásový soubor 1

Vrásový soubor 1

Vrásový soubor 2

Vrásový soubor 2

Vrásový soubor 3

Vrásový soubor 3

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 43.167’, E 17° 44.711’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz