Králický Sněžník nesl dříve jméno Kladský Sněžník (polsky Śnieżnik Kłodzki) a je třetím nejvyšším pohořím v České republice (1424 m n. m.). K zamezení rušivých vlivů z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze 1371,24 ha. Posláním rezervace je ochrana přirozených a přírodě blízkých společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. Jsou zde zastoupena subalpínská společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště. Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl charakteristický amfiteátr řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras s jeskyněmi, ponory a vyvěračkami. V chráněném území se vyskytují některé vzácné druhy rostlin, hub a živočichů. Územím vede naučná stezka „Králický Sněžník“. Katastrální území: Ludmírov Výměra: 1694,57 ha Nadmořská výška: 820 – 1 424 m Vyhlášeno: 1990

Poznámka: Vrchol Kralického Sněžníku leží na území Pardubického kra­je.

Kralický Sněžník – informační cedule

Kralický Sněžník – informační cedule

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 9.259’, E 16° 48.816’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://