Park pojmenován podle hradu Sovinec (Eulenberg) ležícím 13 km jižně od obce Rýmařov. Rozsáhlý přírodní park zaujímá 19 910 ha (Bruntál 10 970 ha, Olomouc 7 910 ha, Šumperk 1030 ha). Rozlohou patří mezi největší přírodní parky v České republice. Podstatná část parku patří geomorfologicky do oblasti Nízkého Jeseníku, jihozápadním okrajem prochází zlomová linie, která tvoří rozhraní s Hornomoravským úvalem a severozápadní okraj zahrnuje výběžek Hanušovické vrchoviny. Posláním parku je zachovat jednak typický ráz krajiny, jednak lesní porosty se strukturou a dřevinnou skladbou blízkou původním porostům, na které je vázána řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Vápence v okolí Sovince jsou považovány za devonské, určit jejich stáří přesněji nebylo dosud možné pro nedostatek zkamenělin. V opuštěném lomu na jižním okraji Sovince jsou ve vápencích vytvořeny neobvyklé krasové jevy; atypičnost působí příměsi úlomků. Vyvinuly se zde škrapy, kapsovité prohlubně, komínovité dutiny a propasťovité jeskyně dosahující hloubky 60 m. V komínovitých dutinách byly nalezeny kosterní zbytky pleistocenních obratlovců. Na území parku se od středověku až do 70. let 20 st. těžily nerostné suroviny (např. vápenec, železné rudy, stříbro). Výměra: 19 910 ha Vyhlášeno: 1994

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 50.238’, E 17° 14.828’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://