Posláním přírodního parku je zajištění ochrany přírodního rázu údolí Šumického potoka a na ně navazujících lesních komplexů. Celá oblast je geomorfologicky, botanicky, zoologicky i archeologicky mimořádně cennou lokalitou. Vedle teplomilných doubrav a dubohabrových hájů se v údolní nivě vyskytují i společenstva vlhkých luk a na stráních a v úvozech polních cest teplomilné trávníky. Údolí je důležitým tahovým koridorem ptactva, celá řada druhů zde také hnízdí. V roce 1995 byl připraven a podán návrh na vyhlášení dvou zvláště chráněných území (PR Remíz a PP U zabitého). Přírodní park Terezské údolí a přilehlé území je evropským odborným sdružením Planta Europa deklarován za botanicky významné území mezinárodního významu (Important Plant Area). Takto významných lokalit je v České republice třináct. Terezské údolí bylo společně s přilehlým masivem Kosíře zařazeno jako regionálně významné území s vysokou druhovou diverzitou rostlinných taxonů s vysokým počtem druhů z Červeného seznamu ČR a druhů zvláště chráněných zákonem. Výměra: 86,5 ha Vyhlášeno: 1996

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 35.926’, E 17° 3.837’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://