Původně bezlesé území, které bylo od 16. století pravidelně kosené. Ve starší literatuře zmiňováno pod názvem „Vidnavské loučky“ patří historicky městu Vidnavě. Četnými přívaly a sedimentací z říčky Vidnávky se vytvořila mocná nepropustná vrstva pleistocenních hlinitých jílovitých splachů a na nich vrstva rašeliny o mocnosti 40 a 200 cm. Ložisko rašeliny se nachází asi 25 – 30 cm pod povrchem a v 19. století bylo těženo (vodní plochy vznikly v místech těžby). Rašelina je mazlavá, málo zuhelnatělá a vyskytuje se v ní minerál vivianit. Původní rašelinné louky postupně zarostly náletem olší a vrb a rákosem obecným (Phragmites australis). Potvrzuje se tady mimořádná pestrost živočišných druhů. V mokřinách bylo pozorováno 90 hnízdících a 60 protahujících druhů ptáků, bylo zde zjištěno více než 160 druhů pavouků. Žije zde snad původní populace želvy bahenní (Emys orbicularis). Mokřinami vede naučná stezka. Katastrální území: Vidnava, Velká Kraš Výměra: 31,99 ha Nadmořská výška: 222—228 m Vyhlášeno:1996

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 22.805’, E 17° 11.801’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://