Travnatá step v mírně zvlněném terénu navazující na Strejčkův lom, asi 1 km severozápadně od obce Krčmaň v Tršické pahorkatině. Teplomilná stepní rostlinná společenstva na podkladu devonských vápenců s výskytem celé řady ohrožených druhů rostlin a na ně vázaných zejména bezobratlých živočichů. V území jsou patrné četné povrchové krasové jevy a předpokládá se i existence podpovrchových dutin. Hlavním předmětem ochrany této přírodní památky je jedna z největších populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) na Moravě. Strejčkův lom byl bývalý lom na vápenec, lokalita je udržována pravidelným kosením a odstraňováním náletových dřevin. V minulosti byla část území změněna provozem menších lomů na těžbu vápence. Katastrální území: Krčmaň Výměra: 0,66 ha Nadmořská výška: 222—233 Vyhlášeno: 1952

Přírodní památka U strejčkova lomu

Přírodní památka U strejčkova lomu

Přírodní památka U strejčkova lomu – informační tabule

Přírodní památka U strejčkova lomu – informační tabule

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 31.376’, E 17° 19.666’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://