Strmý svah travnatého návrší kóty 332,2 m n. m. s potokem Čubernicí. Teplomilné trávníky se vzácnými rostlinnými druhy. Nelesní porosty mají většinou přirozený charakter, jsou to zejména stepní trávníky a nízké keře se skalními ostrůvky. Setkáme se zde například s chrpou chlumní (Centaurea triumfettii), koniklcem velkokvětým (Pulsatilla grandis), zvonkem klubkatým (Campanula glomerata), diviznou brunátnou (Verbascum phoeniceum).. Místy se objevují keře skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus) a stromy hrušně plané (Pyrus pyraster). V lesních porostech převládají typy s nepůvodní skladbou dřevin, zvláště nevhodné jsou části s převahou trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Část rezervace byla nevhodně zalesněna, zejména trnovníkem akátem, který se samovolně šíří na nejcennější bezlesé plochy. Travino-bylinná vegetace je ovlivňována zástavbou chat. Katastrální území: Ohrozim Výměra: 1,2 ha Nadmořská výška: 290 – 326 m Vyhlášeno: 1952

Přírodní památka Čubernice

Přírodní památka Čubernice

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 28.432’, E 17° 1.349’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://