Osu parku tvoří hluboce zařezaná údolí řek Březná na západě, Nemilka na východě a Moravská Sázava na jihu. Mírně členitá, poměrně vyvážená a esteticky působivá krajina je osídlena a hospodářsky využívaná více než 600 let. Botanicky nejcennější je komplex luk a olšin v údolí Březné a jejích přítoků s početnými populacemi bledule jarní (Leucojum vernum), ostřicí žlutou (Carex flava), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) nebo vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). V lesnatých částech se zbytky svěžích bučin s jedlí bělokorou (Abies alba) hnízdí čáp černý (Ciconia nigra). Na mokřady, rybníčky a bystřiny je vázán rak říční (Astacus astacus) a bahenní (Astacus leptodactylus), škeble rybničná (Anodonta cygnea), ledňáček říční (Alcedo atthis), čolek horský (Triturus alpestris), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Výměra: 11 600 ha

Vyhlášeno: 1997

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 57.659’, E 16° 45.84’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://