Předmětem ochrany území je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Okolní lužní les, protkaný systémem periodicky protékaných ramen, tzv. smuh, je existenčně závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu. Systém říčních ramen je ukázkou nížinné říční krajiny. Tento unikátní říční systém v České republice patří mezi anastomózní říční vzory. Žijí tu bohatá společenstva bezobratlých živočichů typická pro přirozený nížinný říční tok. Celkem zde bylo zaznamenáno 56 druhů ptáků, 40 z nich tu hnízdí. V roce 1991 byl v území nově vysazen bobr evropský (Castor fiber) a vzácně se vyskytuje vydra říční (Lutra lutra). Územím prochází Moravská dálková cyklostezka (č.51) a jsou zde zastavení naučné stezky „Luhy Litovelského Pomoraví“.

Katastrální území: Březové, Hynkov, Horka nad Moravou, Lhota nad Moravou, Pňovice, Střeň, Štěpánov, Unčovice

Výměra: 71,19 ha

Nadmořská výška: 218 – 230 m n. m.

Vyhlášeno: 1990

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.407’, E 17° 10.388’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://