Přírodní památka Košťálov, na jejíž části svahů a skal je od roku 1960 vyhlášena ochrana, hostí teplomilná společenstva rostlin se zvlášťě chráněnými druhy. Z těchto chráněných zástupců je zde vidět například hlaváček jarní (Adonis vernalis), kosatec bezlistý (Iris Apolla), koniklec luční český (Pulsatilla pragensia) nebo výrazně žlutá tařice skalní (Aurinia saxatilis). Při jižním okraji chráněného území se v lesním porostu vyskytuje dub pýřitý – šipák (Quercus pubescens).
Kromě drobných živočichů, kteří se na Košťálově vyskytují, bylo zde při průzkumu v roce 1992 zjištěno 606 druhů motýlů. Ze známých se zde vyskytuje například otakárek fenyklový (Papilio machaon) nebo okáč skalní (Chazara briseis), který je v současnosti kriticky ohroženým druhem. Dříve žil na skalnatých místech po celé republice, ale z důvodu zarůstání stepí a omezení pastvy je na pokraji vyhynutí. Jedná se o slunomilný druh, který potřebuje k přežití specifické podmínky a vulkanické prostředí středohoří mu vyhovuje. Z významnějších chráněných druhů obratlovců zde žije například užovka hladká (Coronella austrica), největší žijící sova výr velký (Bubo bubo) nebo středně velký pěvec strnad zahradní (Emberiza hortulana). Velmi bohatá je i fauna bezobratlých, spojená především se skalní stepí a sutěmi. Vyskytuje se zde například plž páskovka (Cepaea vindobonensis) nebo pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus), což je nápadně zbarvený a ohrožený druh pavouků z čeledi stepníkovitých. Na vrcholu kopce se tyčí zřícenina středověkého hradu, postaveného patrně ve 14. stol. se zbytky původně třípatrového věžovitého paláce, ze kterého je krásný výhled do okolí

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Otakárek fenyklový

Otakárek fenyklový

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 29.537’, E 13° 59.192’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://