Zřícenina gotického hradu Ostrý se nachází asi 1,5 km jihovýchodně od Milešova. Byl vystavěn na jednom z čedičových vrchů Českého středohoří, pravděpodobně kolem roku 1433 Václavem Kuplířem ze Sulevic a v držení jeho rodu zůstal až do roku 1505. Hrad je jako stojící zmiňován ještě k roku 1536, později je však již uváděn jako pustý. Hrad vyl vystavěn ve třech výškových úrovních. Na nejníže položeném se nacházelo předhradí, na dvou vyšších hradní jádro. Přístupová cesta vede po jižním úbočí až ke skalnímu hřbetu, k němuž byla připojena čelní hradební zeď. Po levé straně cesty vede dodnes torzo dřívější hradební zdi, která byla stavěna z velkých čedičových kamenů kladených na sucho. Hradební zeď se připojuje k pětiboké baště, ale její zdivo bylo již pojeno na maltu. Protože byla bašta stavěna v prudkém svahu, má výrazný předstupující sokl. Cesta také procházela druhou branou, z které zůstala dochována pouze její jižní stěna. Vedle brány se dodnes nachází valeně sklenutý sklep. Do malého nádvoří se vstupovalo branou, která zůstala dodnes částečně zachována. Východní část jádra, v jehož středu vystupuje mohutný skalní blok, není známa. Do hradního jádra se procházelo věžovou branou, na kterém stával hlavní palác. Ten zaujímal nejvyšší místo kopce. Na západní straně stávala sedmiboká bašta, dodnes se její část dochovala. Od jádra byla oddělena příkopem, ve kterém zůstal ponechán skalní blok. Ten mohl sloužit jako pilíř k mostu umožňujícímu přístup do bašty. Podle starších vyobrazení lze podobnou baštu předpokládat i na opačné straně hradního jádra. Hrad byl ze strategických důvodů, jako většina hradů v Českém středohoří, postaven na výrazném vrchu, který bylo těžké ohrozit například z jiných kopců.

Hrad Ostrý

Vstup na hrad Ostrý

Ostrý – výhled na Milešovku

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 31.714’, E 13° 57.446’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://