Přírodní rezervace Vrabinec vyhlášená v roce 1993 se rozprostírá na ploše 8,77 hektaru, v nadmořské výšce 198–350 metrů. Oblast se nachází v CHKO České středohoří, nad údolím Rychnovského potoka a obcemi Přední Lhota a Babětín. Jedná se o dominantní čedičový skalní útvar, složený z několika samostatných sopouchů, na jehož vrcholu jsou patrné zbytky středověkého hradu, postaveného pány z Těchlovic.. V chráněném území se střídají téměř kolmé stěny, volné sutě a suťové lesy s lípou a javorem. Vrabinec je izolovaným ostrůvkem teplomilné květeny v chladnější a vlhčí části CHKO, geomorfologického podcelku Verneřického středohoří. Rostou zde chráněné rostliny jako je například tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modravec tenkokvětý (Leopoldia tenuiflora) nebo krásná lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Z ohrožených druhů živočichů zde žije například zmije obecná (Vipera berus), ještěrka zelená (Lacerta viridis) nebo slepýš křehký (Anguis fragilis). Tato převážně lesní lokalita má velký význam z hlediska hnízdění různých druhů ptáků, zejména dravců a sov. O zachovalosti přírodního prostředí svědčí také výskyt drabčíkovitého brouka (Staphylinus latebricola), který je zde uváděn. Přímo na skále již několik let hnízdí krkavec velký (Corvus corax). K Vrabinci a jeho okolí se také vztahují pověsti, které mají souvislost i s jeho hradem. Jedna z nich vypráví o třech dcerách hradního pána, které chtěli za manželky tři synové loupeživého rytíře ze Střekova. Tito rytíři hrad násilím dobili, ale dívkám se podařilo uniknout a společně skočily do Labe ze skály, která se dodnes jmenuje Dívčí skok a nachází se nedaleko Vrabince. O hrad a jeho okolí se dnes stará občanské sdružení, které pro návštěvníky připravilo přístěnek s návštěvní knihou.

bělozářka liliovitá

Ještěrka zelená

Vrabinec

Vrabinec od Labe

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 42.559’, E 14° 12.548’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://