V Českém středohoří, v obci Zubrnice, naleznete historickou železnici z doby c.k.monarchie. Zahájení provozu železniční tratě, která byla postavena jako soukromá místní dráha Velké Březno – Verneřice – Úštěk se konalo 18.8.1890 k pří­ležitosti 60. narozenin císaře Františka Josefa I.. Odbočka do Úštěka byla zprovozněna v září téhož roku. Do dnešní doby se zde zachovalo nádraží s dvěma kolejemi, krátkým perónem, staniční budovou i suchými záchodky. Na trati nejsou žádné mosty ani tunely, neboť byla stavěna velmi úsporně, avšak pahorkatý terén se vyznačuje výraznými spády. Na 15 kilometrech její délky je převýšení od 149 metrů v nejnižším bodu až po 576 metrů u zastávky Mukařov. Hlavní příjem železnice byl z nákladní dopravy do verneřické průmyslové oblasti, ale později vzrůstal i význam dopravy rekreační. Po roce 1945 byla oblast postižena likvidací místního průmyslu a byl zaznamenán pokles nákladní dopravy z důvodu přesunu dopravy na silnici. Trať se stala nerentabilní a v roce 1978 byla zrušena úplně.
V 70. letech, v době vzniku skanzenu lidové architektury v Zubrnicích, se počítalo s využitím traťového úseku Velké Březno – Zubrnice jako muzejní železnice, která by dopravovala návštěvníky do budovaného skanzenu. Muzejní provoz byl zahájen v roce 2010 v úseku Ústí nad Labem Střekov – Velké Březno – Zubrnice. Dnes je nádraží proměněno v železniční muzeum, které je od května 1996 přístupné veřejnosti. Expozice zde dokumentuje minulost i současnost zdejší trati včetně třírozměrných exponátů. Nejen pro děti je imponující funkční model stanice „Levín“. Na kolejích je možno spatřit například unikátní kolejový jeřáb z roku 1877, výsypný vůz Talbot z roku 1931 nebo motorovou lokomotivu T201.901 z roku 1916 a tématické expozice zabezpečovací technika a světlo na železnici. Lokálku využili režiséři v roce 1975 ve stanici Levín Věra Plívová-Šimková k natočení filmu Páni kluci a v roce 2000 Filip Renč k natočení filmu Rebelové ve stanici Zubrnice.

Jízdní řád muzejní železnice najdete na www.zmz.cz a nebo https://www.facebook.com/…800661589207?…

Historický motorák přijíždí do Zubrnic

Konečná stanice Zubrnice

Dopravní kancelář

Expozice zabezpečovací techniky

Expozice světlo na železnici

Zvonková návěst

Svezení na ruční drezíně

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 38.783’, E 14° 13.135’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://