Oblast Divoké Šárky je velmi rozmanitá kromě těžko dostupných oblastí, jsou zde i území, které lidi obývají od pravěku. Kromě různých archeologických nalezišť se na území Šárky nachází řada historických usedlostí, některé z nich byly postaveny již v 16. století a jsou dodnes zachovány v dobrém stavu.

  • Dívčí skok – Divoká Šárka 3, čp. 41. Usedlost pocházející z konce 16. stol. Později přestavěna na mlýn, který byl koncem 19. století změněn na výletní restauraci Na Dívčím skoku, která je zde dodnes.
  • Čertův Mlýn – Divoká Šárka 4, čp. 39. Původně Tučkův mlýn, jehož jádro vzniklo v 17. stol. Později mlýn přeměněn na restauraci zrušenou v roce 1945. Od roku 1970 je objekt památkově chráněn. V současnosti slouží jako soukromé sídlo.
  • Želivka – Divoká Šárka 5, čp. 37. Původem středověký dvůr, patřící strahovským premonstrátům. Současné budovy pochází z 19. stol. a pozdější doby.
  • Vizerka, usedlost – Bez adresy. Usedlost, jejíž původ není znám. Současné stavby pochází z počátku 19. stol. a jsou dodnes obývány.

Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 6.088’, E 14° 19.037’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz